Nota prawna

1. Informacje ogólne

Serwis internetowy www.kalerosse.pl zawiera informacje i materiały dotyczące działalności, usług i produktów Green Factory Sp. z o.o., z siedzibą w Zdunowie 48, 09-142 Załuski. Kapitał zakładowy: 46 189 500,00 zł, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, KRS 0000508062, REGON: 147208761, NIP 5671905334. Właścicielem serwisu www.kalerosse.pl jest Green Factory Sp. z o.o. Operatorem serwisu www.kalerosse.pl jest właściciel lub podmioty przez niego wskazane na mocy odrębnych umów lub zleceń.

2. Zasady korzystania

a. Informacje i materiały zamieszczone w serwisie internetowym www.kalerosse.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
b. Korzystanie z serwisu internetowego www.kalerosse.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione w nim warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń, co do ich treści. Jeśli użytkownicy nie akceptują tych warunków, nie są uprawnieni do korzystania z serwisu internetowego www.kalerosse.pl
c. Podczas przetwarzania danych, Green Factory Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy oraz standardów bezpieczeństwa i poufności.
d. Green Factory Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji w każdym momencie serwisu internetowego www.kalerosse.pl oraz warunków z korzystania z tego serwisu. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać tych zmian uwzględniając wszystkie zamieszczone aktualizacje warunków korzystania. W celu zapoznania się z aktualnymi warunkami użytkownik musi regularnie odwiedzać informacje zawarte w dziale ?Nota prawna? oraz ?Polityka prywatności?.

3. Prawo autorskie

a. Niniejszy Serwis internetowy, jego układ (struktura) oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Green Factory Sp. z o.o. i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
b. Kopiowanie elementów strony, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych w tym serwisie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach www, w publikacjach elektronicznych lub innych, jest dozwolone tylko za uprzednią zgodą Właściciela strony.
c. Użytkownik może korzystać z tych informacji i materiałów, jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

a. Treści zamieszczone w materiałach zawartych w niniejszym serwisie internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.
b. Informacja handlowa zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży usług lub produktów.
c. Mimo dołożenia należytej staranności, w celu zapewnienia aktualnych i rzetelnych informacji, istnieje ryzyko nieścisłości, w związku z czym właściciel i operator serwisu www.kalerosse.pl nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność i aktualność informacji w nim zawartych.
d. Green Factory Sp. z o.o. nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, powstałą w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w serwisie internetowym www.kalerosse.pl oraz innych stron internetowych do których serwis www.kalerosse.pl się odwołuje.

5. Prawo właściwe

a. Korzystanie z serwisu internetowego www.kalerosse.pl podlega prawu polskiemu.

b. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z serwisu internetowego www.kalerosse.pl i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Green Factory Sp. z o.o.

Green Factory Sp. z o.o. · Zdunowo 48, 09-142 Załuski
tel.: 23 661 93 93 · e-mail: handel@green-factory.com
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie · Kapitał zakładowy: 46 189 500,00 zł
KRS 0000508062 · REGON: 147208761 · NIP 5671905334